Uherský Brod

Region Uherské Hradiště - Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

Počátky historického osídlení Uh. Brodu, jehož původní jméno ("Na Brodě") připomíná brod přes řeku Olšavu, sahá do 10. - 12. století. Původní osada pravděpodobně ležela v jižní části nynějšího vnitřního města, v okolí tzv. dolního kostela sv. Jana Křtitele a tvořila důležitou pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherského státu. Díky své poloze, v blízkosti obchodních cest, se Brod pomalu měnil ve významné hospodářské centrum. V důsledku rozvíjejícího se obchodu a řemesel se začala rozšiřovat zástavba severně od původní osady, která nabývala stále více charakter městského sídla. Významným mezníkem v historii Uh. Brodu je 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na město královské a udělil mu hlubčické právo (soubor právních nařízení) a právo nuceného skladu. Postupně udělil král městu další privilegia (např. osvobození od placení mýta ve všech svých zemích z roku 1275, kdy se v listině vydané v Olomouci poprvé vyskytuje název "Brod Uherský").

Jako hraniční, pevnostní město, musel Brod čelit nájezdům Uhrů. Těžké chvíle prožíval i v období husitských válek, kdy se stal v podstatě průchodištěm husitských vojsk a také jejich důležitým opěrným bodem. Uklidnění, které nastalo po ukončení husitských válek netrvalo dlouho. Další útrapy přinesla městu, ve druhé pol. 15. stol., válka českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem. 18. června roku 1506 se stal pánem Uh. Brodu Jan z Kunovic, za jehož panství a později i jeho syna, zaznamenalo město kulturní a hospodářský rozkvět (výstavba radnice, panského domu), jenž trval až do poč. 17. století, do ničivých nájezdů Bočkajovců z Uher, které měly pro obyvatele katastrofální následky. V roce 1611 prodali dědicové Arkleba z Kunovic Brod Oldřichu z Kounic. Kounicové, i když potvrdili dosavadní privilegia města, v něm samotném nesídlili, a tím ho odsoudili do role periferie. Tak začalo ztrácet na svém hospodářském a postupně i kulturním významu.

Doba pobělohorská zasáhla velmi nepříznivě do života města, které bylo krutě pronásledováno ničivými nájezdy vojsk a morovými ranami, z nichž nejničivější byla v roce 1680, která vážně zdecimovala obyvatelstvo. Tyto pohromy byly příčinou hospodářského úpadku, z něhož se Brod vzpamatoval na počátku 18. stol., kdy byl na žádost radních "propuštěn" roku 1 700 z "člověčenství" Ondřejem z Kounic.

Za primátorství Pavla Hájka zaznamenalo město hospodářský rozkvět. Byl vybudován kostel Neposkvrněného početí Panny Marie dokončena radniční budova, přestavěn nejstarší kostel sv. Jana Křtitele a další. Prosperitu Brodu výrazně nenarušily ani kruté vpády Prusů (1741-1742), ničivý požár (14. 5. 1735) či epidemie cholery (1757).

Po napoleonských válkách, i díky upadajícímu panství Kouniců, Brod opět ztrácel na svém předchozím významu. V této době začala také převažovat ve městě německá a židovská komunita, jejichž vliv neoslabily ani revoluční události roku 1848. Jediný významný výsledek revoluce pro Brod bylo zrušení roboty.

Ve II. pol. 19. stol. přece jen dochází k postupným změnám, začíná se rozvíjet průmyslová výroba a Uh. Brod se stává sídlem okresního hejtmanství. V letech 1883-1888 byla do Brodu přivedena železniční dráha, která oživila jeho význam jako tranzitního města. V této době dochází k průlomu moci německého úřednictva a židovského kupeckého patriciátu. Starostou města se stává městský lékárník Matěj Pecháček (1860). Vedle hospodářského významu mělo jeho starostování význam i pro posílení českého národnostního cítění. Byla založena občanská beseda, zřízena Občanská záložna. Ke konci století, po opětovné dvacetileté nadvládě německého živlu, začalo druhé období národního rozvoje města. 1891 byl založen Sokol, o tři roky později Spolek paní a dívek českých, 1898 bylo založeno první národopisné muzeum na jihovýchodní Moravě. Rozvoj zaznamenalo i školství (1895 česká měšťanská škola). Rok 1918 byl i v konzervativním Brodě přivítán s velkým nadšením.

V meziválečném období se Uherský Brod rozrůstal ve větší město, vznikla řada nových továren a došlo ke změně sociální struktury obyvatelstva, kdy začalo převažovat dělnictvo. Německý živel byl v podstatě vytlačen z veřejného života. Vedle hospodářského vzestupu došlo i k rozvoji kulturního života. Zásluhou F. Resky zde vznikl Hudební spolek Dvořák (1926) s malým symfonickým orchestrem, ze sportovních jednot vynikal především Sokol, ale působily zde i jiné významné sportovní spolky.

V poválečném období se v důsledku socialistické industrializace přeměnil Brod v průmyslové město, v roce 1960 byl zrušen uherskobrodský okres, což mělo za následek omezení dalšího rozvoje, i přestože byl zdůrazňován jeho střediskový charakter. Ačkoli Uherský Brod svým způsobem doplácí na ztrátu okresu, patří dnes k vyspělým průmyslově kulturním městům v České republice.

 

Strana:  1 2 3 4 5

Řazení článků:

 

Vloupal se do provozovny

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Pachateli hrozí až osmileté vězení.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Někteří vyjeli opilí

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Za volant usedla sedmnáctiletá dívka.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Pomozte při pátrání

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Policisté pátrají po čtyřiasedmdesátiletém muži.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Poznáváte muže na fotografii?

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Je podezřelý z krádeže peněženky.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Pes pokousal své majitele

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Policisté museli psa zastřelit.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Fantom hotelů

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Muž si z hotelů odnáší televizory.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Nezvládli řízení

UHERSKOHRADIŤSKO: Žena nezvládla jízdu na elektrokole.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Hledáme svědky nehody

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Viděl někdo střet vozidla s chodcem?

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Kdo se bojí, nesmí do sklepa. A také koncerty a slavnosti – na Východní Moravě

VÝCHODNÍ MORAVA – I v srpnu bude Východní Morava bavit. Školáky, kteří mají prázdniny, celé rodiny i jednotlivce.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Cestu jim zkřížila zvěř

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Se zvěří se potýkali dva řidiči.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Snažil se ujet

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Ujížděl před policisty, nakonec boural.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Dluhy chtěl splatit prodejem pervitinu

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Na výrobu si najal známého.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Konec února ve znamení fašanků

Poslední dny února budou na Východní Moravě patřit fašankům a masopustnímu veselí.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Žena najela do protisměru

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Při nehodě se zranily tři ženy.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Šel na červenou

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Muže pokuta neminula.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Jel bez řidičáku

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Za volantem neměl co dělat! Za volantem neměl co dělat třiatřicetiletý muž z Uherskobrodska. Nevlastní totiž žádné řidičské oprávnění. Zato má již třikrát vyslovený zákaz řízení.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Policistům nabídla pervitin

Přistihnout dealera přímo při prodeji drog většinou vyžaduje trpělivou důslednou policejní práci. Jsou ale situace, kdy se nestačí divit jak policisté, tak dealeři.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Postřelil zkušebního střelce

Policisté od včerejšího rána zjišťují přesné okolnosti, za kterých ve středu 27. března před půl sedmou ráno došlo ke střelnému poranění. Ve střelnici v objektu České zbrojovky Uherský Brod cvičil střelbu jeden z mužů z ostrahy areálu. Po střelbě zřejmě odložil pistoli na stolek a přitom došlo k výstřelu.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Opilý muž střílel na nádraží

Na linku 158 zavolal v úterý 12. března po páté hodině odpoledne muž, kterému nebylo jedno, že nějaký chlap střílí u nádraží z pistole. Hlídka uherskobrodských policistů vyjela okamžitě k bufetu u vlakového nádraží v Uherském Brodě, aby zajistila bezpečnost a zjistila, co ozbrojený muž na místě dělá, co měl s pistolí v plánu a z čeho střílí.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 

Agresivní muž plival na policistu krev

Záchranná služba žádala v neděli 10. března večer o asistenci při ošetření agresivního pacienta v obci nedaleko Uherského Brodu. Dvaadvacetiletý muž, který se předávkoval léky, byl agresivní a odmítal ošetření.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Uherský Brod

 
 

Strana:  1 2 3 4 5

Řazení článků:

 

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

AKTUÁLNĚ Z REGIONU - PODLE MĚSTA

O PORTÁLU REGION-UH.CZ

SDĚLENÍ

OBSAH TVOŘÍ TAKÉ ČTENÁŘI!

PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

 
 
Naši partneři (např. )