Bílovice

Region Uherské Hradiště - Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

Dle historických pramenů obec vznikla v 11. století, i když první písemné zmínky jsou z poloviny 13. století, kdy se staly biskupským lénem. V průběhu dalších staletí se vlastníci často střídali. V roce 1512 se poprve připomíná místní tvrz, dobře vybudovaný pivovar, v němž se týdně vařilo 17 beček piva, dále tu byla chmelnice, dobře zbudovaný dvůr, mlýn o třech složeních, olejna, pánský dům, v němž se šenkovalo víno, most, na kterém se vybíralo mostné, rybník s kapacitou 65 kop kapřího plodu, velký háj s názvem Neraz, v potoce bylo hojně ryb. Koncem 16. století byla tvrz přebudována v renesanční zámek. V r. 1809 léno znovu připadlo biskupovi, který je odprodal Ferdinandovi hraběti z Laurencin-Beafort, jenž upravil zámek v empirovém stylu. Po jeho smrti r. 1831 jej koupil Hugo hrabě Logotheti /zemřel 26.5.1861/, jehož rodina vlastnila zámek a statek až do roku 1945. Velkostatek měl původně výměru 290 ha půdy a až do první pozemkové reformy /1920-1921/ byl v nájmu bratří Mayů, držitelů cukrovaru ve St. Městě. Při velkostatku byla i cihelna. Ani občané Bílovic nebyli ušetřeni útrap válek v 17. století. Bylo tomu tak při vpádu Bočkojovců v letech 1604 – 1605, na počátku 30. leté války v roce 1621, 1623, průchody vojsk, vpádem Švédů v roce 1645, vpádem Tatarů v r. 1663 a dalšími vpády v roce 1683 a 1704 – 1705. V roce 1663 byla celá obec vypálena až na jeden dům a všechen dobytek byl odvlečen. Ve druhé polovině 19. století byl relativně kladný vývoj narušen průchodem pruských vojsk za rakousko-pruské války v roce 1866, po kterém následovala epidemie cholery, která zkosila 27 osob.

Fara v obci existovala již v době předhusitské. Farní kostel, který patří k monumentům celého regionu a který je zasvěcen sv. Janu Křtiteli je podle patrocinia starobylého založení. Dnešní stavba pochází z první poloviny 17. století, kdy byly přistavěny dvě kaple. Tři oltáře jsou zdobeny Raabovými obrazy. Ze 4 zvonů, jeden pochází z r. 1570 a druhý z r. 1640. Uměleckou památkou na hřbitově jsou kapličky křížové cesty zdobené freskami Jáno Ko“hlera z r. 1920.

Také škola existovala v Bílovicích již v době předhusitské. V 16. století se stala česko-bratrskou a pak protestantskou, v době pobělohorské změněna opět na katolickou. V r. 1791 se připomíná jako triviální /tzn., že se zde žáci měli naučit třem základním znalostem a to čtení, psaní a počítání/.

Budova zámku byla empírově upravena v 19. století, včetně úpravy zámeckého parku.

V roce 1854 byl na zámku hostem přední český malíř Josef Mánes, který zde nakreslil několik vzácných kreseb /mj. Veroniky Čuddové a J. Postavy/ a krojových studií. V první polovině 20. století se Bílovice staly významným regionem vybaveným poštou a měšťanskou školou. V provozu zde byl mlýn, pálenice, humánní a veterinární lék. středisko, 3 pohostinství, obchody, cukrárny a řada různých řemeslníků. V obci úspěšně prosperovala 3 velká zahradnictví.

Význam Bílovic je dán mimo jiné i mimořádně výhodným položením s ideálním silničním propojením na Uh. Hradiště, Napajedla – Otrokovice, Zlín a Uh. Brod. Takovouto strategickou výhodou se nemůže pochlubit žádné jiné regionální středisko na okrese Uh. Hradiště.

Včelary

Vznikly ve 14. století. Dřívější název Včeraly nebo Včeralky – podle množství včel. Poprve se připomínají v roce 1385, kdy náležely k veselskému panství. V roce 1482 obec odkoupilo město Uh. Hradiště, jemuž od té doby náležely. Ani této malé obci se nevyhnuly válečné události 17. století, zejména v r. 1643, kdy byla obec vypálena. Podle tehdejšího lánového rejstříku se tu nacházelo jen devět osídlených domů.

Podle olomoucké matriky z druhé poloviny 18. století se napočítalo 79 dospělých a 12 dětí česky mluvících. V protékající Staré Březnicimělo město právo rybolovu. Od 17. století v obci pracoval mlýn, původně vrchnostenský, byl několikrát zmodernizován, poháněn byl vodou. V činnosti byl až do 70. let 20. století. Celková výměra katastru byla v roce 1900 – 76 ha, z nichž 59 ha připadalo na pole, zbytek louky, zahrady, pastviny, ale i vinice / 1,01 ha /. V obci se chovalo 11 koní,48 kusů skotu, 53 ks vepřů. Obec se v roce 1960 stala součástí Bílovic.

Škola byla v obci vybudována v r. 1863. Kaple vybudována po roce 1945.

 
 

Řazení článků:

 

Řidiči bourali hlavně kvůli nepozornosti

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Od pátečního rána bouralo dvanáct řidičů.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Dostali smyk

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Zraněná řidička byla letecky transportována do nemocnice.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Řidiče potrápila zvěř

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Tři řidiči se potýkali se zvěří.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

V podvečer se zloděj vloupal do fary v Bílovicích

Když se ve středu 6. února po půl sedmé navečer vrátil kaplan na faru v Bílovicích, zjistil, že v budově byl krátce před ním zloděj.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Chtěl zkusit štěstí

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Neměl drobné na automat, proto ho otevřel.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Kdo jí ukradl kroj?

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Zloděj ukradl ze sklepa ženský kroj, slivovici i benzin.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Nabízela prý zlaté náramky

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Obezřetný starý pán se nenechal napálit a přivolal policii.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Při havárii zemřeli dva mladí muži

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Auto vyletělo ze zatáčky a porazilo jabloň.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Při pátrací akci se pohřešovaného chlapce najít nepodařilo

Dnes v úterý 12. června se vypravilo na sedmdesát lidí pátrat po pohřešovaném Miroslavu Chaloupkovi, který svůj rodný dům v Bílovicích opustil již před devatenácti dny a od té doby o něm nikdo neslyšel.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Výzva

Pěkné odpoledne přeji, zítra tedy v úterý 12. června 2012 bude pátrací akce v terénu po pohřešovaném patnáctiletém Miroslavu Chaloupkovi z Bílovic, o jehož odchodu před více než čtrnácti dny jsme opakovaně informovali. Pátrací akce začne od 8:30 v prostoru farmy v Hradčovicích, odkud budou vycházet policejní jednotky (i policisté s psy a na koních). Do pátrací akce se zapojí také dobrovolníci z Bílovic,. Hradišťští strážníci a hasiči. Pokud budete chít být pátrání přítomni, přijeďtě do Hradčovic na 8:30. Pokud byste potřebovali další informace, volejte, prosím. zdraví Aleš Mergental

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Miroslav Chaloupka z Bílovic je stále pohřešovaný

Patnáctiletý Miroslav Chaloupka z Bílovic je stále pohřešován a nic o něm neví ani jeho blízcí, ani policisté, kteří po něm intenzivně pátrají.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Patnáctiletý kluk odešel z domu

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Policisté již druhý den pátrají po patnáctiletém chlapci.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Policisté našli pachatele, mikrovlnku i čivavu

Mladá slečna oznámila v úterý 20. září hradišťským policistům, že se jí někdo vloupal do bytu v Bílovicích a ukradl z něj mikrovlnou troubu, přípravnu sodovky a především štěně čivavy...

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Na přechody v Bílovicích dohlíželi policisté

První květnové pondělní ráno na přechodech proběhlo ve vybrané obci Bílovice. Od sedmé hodiny stáli policisté z preventivně informační skupiny u přechodů pro chodce a hovořili s dětmi...

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 

Pouť v Bílovicích

Jako každoročně, i letos se v Bílovicích konala první neděli v září pouť. Podle křesťanů by tato slavnost měla připadnout na svátek světce, kterému je zasvěcen místní kostel. V případě Bílovic je to sv. Jan Křtitel, pouť by tedy měla být 24.6. Přesto se tento svátek slaví „na Andělka“, tedy na svátek Andělů strážných, vždy první neděli v září.

Rubrika: Aktuálně z regionu - Podle města - Bílovice

 
 
 

Řazení článků:

 

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

AKTUÁLNĚ Z REGIONU - PODLE MĚSTA

O PORTÁLU REGION-UH.CZ

SDĚLENÍ

OBSAH TVOŘÍ TAKÉ ČTENÁŘI!

PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

 
 
Naši partneři (např. )